KNIHA JE NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA A TO JE PRAVDA ODVĚKÁ.

Leden 2013

velká encyklopedie -zvířata

22. ledna 2013 v 18:36 Recenze

Velká encyklopedie-zvířata

Udělejte si exkurzi mezi zvířata! K dispozici máte skvělého průvodce - výpravnou publikaci s nádhernými fotografiemi více než 200 druhů zvířat a spoustou poutavých informací. Mapky a identifikační karty jednotlivých druhů uvádějí podrobnosti o oblastech, ve kterých zvířata žijí, průměrné délce života, rozmnožování a další zajímavosti.


VELMI HEZKÁ ENCYKLOPEDIE ZVÍŘAT. V KNIZE NALEZNETE SPOUSTU KRÁSNÝCH FOTOGRAFIÍ. SEZNÁMÍTE SE S VÍCE NEŽ 200 DRUHY ZVÍŘAT.
PRO VŠECHNY MILOVNÍKY ZVÍŘAT.ZAJISTÉ BUDOU NADŠENI.
SKVĚLÝ DÁREK.
DOPORUČUJEME.
KOUPIT MŮŽETE ZDE:

Brett Hoffmann-závod se smrtí

22. ledna 2013 v 18:34 Recenze

Brett Hoffmann-závod se smrtí


Konzultanti z Wall Street Stella Sartori a Jack Rogers jsou vysláni do Milána, aby prověřili finanční ztráty jedné z nejvlivnějších rodin. Dědic celého impéria zemřel při záhadné explozi letadla, od té doby peníze z jejich konta mizí. Brzy se ukáže, že nepůjde o obyčejnou finanční analýzu.
Stella a Jack jsou v nebezpečí života. Proč musel zemřít novinář, který pořídil záznam výbuchu? Kdo odposlouchává telefonáty? Byla smrt člena rodiny Aretinů tragická nehoda, nebo chladnokrevná vražda?

Začíná hra o život a neúspěch znamená jistou smrt...


UKÁZKA Z KNIHY:

Vydal se dolů po kamenných schodech směrem k železné bráně
s písmenem C. Byla otevřená a zapřená kamenem. Tohle molo evidentně nebylo první volbou boháčů. Lodě tam byly upevněné po dvou
nebo i po třech. Byly obyčejné a měřily mezi deseti až patnácti metry.
Některé vypadaly zanedbaně a opotřebovaně.
"Říkal, že kotví někde na konci vpravo," řekl Jack Stelle, která opatrně našlapovala po dřevěných plaňkách. Les hliníkových stěžňů okolo se téměř nehýbal a kromě jejich vlastních kroků bylo slyšet jen tiché
šplouchání vody pod molem.
Jak se blížili ke konci přístaviště, ukázal Jack na záď jednoho z bí-
lých trupů. "Marie," řekl. "Je vidět, kde přepsal staré jméno."
Jachta byla delší a hezčí než většina ostatních v kotvišti. Na palubě
nikdo nebyl. "V kabině se svítí," poznamenal Jack, když vstoupil na
palubu. Podal Stelle ruku, aby neupadla, když ho následovala, a pak
dodal tichým hlasem. "Nejspíš pije a asi už bude trochu v náladě."
Uprostřed paluby byly strmé schůdky, které vedly k leštěným teakovým dveřím do kajuty. Jack se u nich musel přikrčit, aby mohl zaklepat. "Marceli? Tady Jack Rogers. Můžeme dál?"
Když nikdo neodpovídal, stiskl Jack těžkou mosaznou kliku a otevřel. Stella šla hned za ním. Ocitli se v překvapivě prostorné místnosti s čistou kuchyňkou a posezením, kde nechybělo ani domácí kino.
Jediné světlo na stěně slabě ozařovalo prostor.
"Nikdo tady není," konstatoval Jack s hlavou stále skloněnou pod
nízkým stropem. Stella kývla směrem ke dveřím uprostřed protější
stěny. "A co je tamhle?"
"Asi ložnice."
"Možná si šel trochu zdřímnout," nadhodila Stella.
Jack tam šel a zaklepal. "Marceli?"
Stále žádná odpověď, jen dutá ozvěna nárazů lodě o molo. Jack
stiskl kliku a zatlačil, ale dveře se ani nehnuly.
"Zkus zatáhnout," navrhla Stella.
Jack se sám pro sebe usmál, když se dveře otevřely. Naklonil se
dovnitř a hledal na stěně vypínač. Když ho našel, rozsvítil a pak usly-
šel, jak Stella zalapala po dechu. Obě ruce si přitiskla na ústa, jako by
se snažila zadržet výkřik. S očima doširoka otevřenýma zírala před
sebe.
Podíval se tím směrem a zůstal stát jako opařený. Na rozestlaném
dvoulůžku u protější zdi ležel muž. Nohy na zemi, zbytek těla na matraci. Od ramen dolů by se zdálo, že jen spí, ale okolo jeho hlavy se do
postele pomalu vsakovala velká kaluž krve.
Jackova první reakce byla, že zhasl světlo a ustoupil zpět do salonu.
"Sakra," ulevil si. Ruce se mu třásly.
"Kdo to je?" zeptala se Stella a zarývala si prsty do holých rukou.
"Jsem si docela jistý, že je to Ganet. Postava i oblečení na to vypadají."
"Co se tu k čertu stalo?"
"Nemám tušení."
"Musím se napít," řekla Stella, jejíž tvář nápadně zbledla. "Budu
v kuchyňce."
Jack se přinutil znovu vejít do ložnice. Rozsvítil světlo a přiblížil se
k posteli. Upřel oči na čistou část matrace poblíž těla a rychle se podíval na oběť, zatímco se stále snažil potlačit touhu dostat se odtamtud co možná nejdál. "Ano, je to Marcel. Ale nevidím žádnou pistoli," zavolal na Stellu.
Začalo se mu dělat zle. Jednu ruku si přiložil na ústa a rychle zhasl,
zavřel za sebou dveře a odešel. "Musíme zavolat policii," řekl třesoucím se hlasem. "Asi bychom neměli na nic sahat. Bože, doufám, že
jeho rodina je v pořádku. Raději bych se na ně měl zajet podívat,"
vydal se směrem k východu.
"A co je tohle?"
Otočil se a uviděl, jak Stella v kuchyni zírá do příborníku pod sporákem. Ustoupil o krok a všiml si, že v šuplíku je malá nádobka s plynem. "Co myslíš?" zeptal se.
"Tahle věc omotaná kolem té nádobky."
"Jen nějaký obal, ne? Pojď, vypadneme odsud. Naklonil se a uviděl
dva tlusté barevné drátky obepínající nádobku s plynem. "Počkej, to je..."
"Co?"
"To je rozbuška, používá se při demolicích." Natáhl jednu ruku
a opatrně nádobku otočil.
"A co je tohle?" vykřikla Stella. "To je časový spínač?!"
"Do prdele! To je bomba!" Popadl Stellu a táhl ji ke dveřím. "Rychle pryč!"


HLAVNÍ HRDINOVÉ KNIHY STELLA A JACK ODJÍŽDÍ DO MILÁNA PROVĚŘIT FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI JEDNÉ BOHATÉ RODINY. ZJISTÍ PŘÍČINU PROČ Z KONTA MIZÍ PENÍZE? KDO ZA TÍM STOJÍ? ČTĚTE A DOZVÍTE SE VÍCE.
DOPORUČUJEME.


KOUPIT MŮŽETE ZDE:

7 dní hříchů

22. ledna 2013 v 18:26 Recenze

7 dní hříchůČeské pohraničí, rok 1945.

Útěk mladé ženy českého lesníka je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji pronásleduje. Její svědectví by ji mohlo stát život...
Po jejích stopách se vydávají manžel a bratr, Čech a Němec, které svedl dohromady konec války a osud štvanců. Jeden chce zachránit své manželství, druhý hledá po návratu z fronty smysl života.
Sedm dní trvající cesta se stává symbolem vzájemného hledání a touhy po ztraceném domovu.

Příběh inspirovaný skutečnými událostmi v poválečném Československu.UKÁZKA Z KNIHY:
"Neumíš klepat?" Přikryl se k příchozímu ani neotočí, ví dob-
ře, kdo to je. Brachtl udělá ještě dva kroky: "On u tebe byl!" V jeho hlase je přímočaré obvinění. Přikryl se otočí a přejde ke stolu, jak jen nejklidněji dovede. Brachtlovy oči se lesknou zlobou:
"Zabil chlapa a teď si klidně chodí po městě!" Tajemník rozhodí
vyzývavě rukama. Přikryl se rozhodně opře dlaněmi o stůl:
"I kdybych věděl, kde je," na okamžik se zamyslí, pak tvrdě udeří,
"je to moje věc!" Brachtl si pomalu sundá vojenskou čepici s rudou hvězdou. "Už nejsme partyzáni," přejde až těsně k pracovní-
mu stolu, "jsi přece předseda okresu, musíš ho vydat!" Tón hlasu
v sobě nenese jedinou známku kompromisu.
Předseda Lubor Přikryl se ale nenechá jen tak vydírat. Rázně
bouchne do stolu: "Tak, teď tady poroučíš!" Další slovní atak je
však dech beroucí. "Olšan byl za války jenom lesák," v okamžiku
se v uniformě hrdě narovná, "to tys ubytovával Němce!" Jeho
prst míří přímo na Brachtla. Ten stojí před ním u stolu naprosto
zaskočený. "Ty myslíš, že to nikdo neví?" burácí Přikryl, "ty partyzáne!"
V místnosti bylo naprosté ticho. Brachtl pevně sevřel rty. "Tos
nemusel," řekl potichu. Zklamaně při tom sklopil hlavu a nasadil
si čepici. Přikryl si otřel hněvem rozpálené čelo a Brachtl rychle
přešel ke dveřím. Jeho kožený plášť za ním výhružně plápolal jako oheň. Ještě se zastavil, jako by si všechno v okamžiku rozmyslel. Jeho pravice naráz vystřelila k Přikrylovi jako šíp: " Olšana
dostanu, na to se spolehni!" Potom za sebou zabouchl dubové
dveře.
........................................
Po noci strávené ve skalách pod Sušinou Jürgen s Olšanem doběhli lesem na Podskalí. Předpokládali, že by se Agnes mohla
vrátit právě sem, domů. Vlastně nevěděli, kde jinde ji mají hledat. Už z dálky se zdálo, že hájovna je opuštěná. Sestupovali obezřetně ze svahu Medvědí hory, zraky upírali k jedinému bodu.


TENTO PŘÍBĚH VÁS ZAVEDE DO ČESKÉHO POHRANIČÍ V ROCE 1945.
PŘÍBĚH DLE SKUTEČNÉ UDÁLOSTI. PROČ MLADÁ ŽENA UTEKLA Z DOMOVA? KDO SE JI VYDÁ HLEDAT ? CO VŠECHNO SE PŘIHODÍ ZA 7 DNÍ? ČTĚTE A DOZVÍTE SE O TOM VŠECHNO.
DOPORUČUJEME.


Koupit můžete Zde:

Obrázkový slovníček-angličtina pro děti

22. ledna 2013 v 18:08 Recenze

Obrázkový slovníček - angličtina pro děti

Pomozte svým dětem vstoupit do světa angličtiny. Obrázkový slovníček je určen pro děti, které se právě začínají učit angličtinu. Spojení slovíčka s ilustrací napomáhá ke snadnějšímu zapamatování, a proto je slovníček vhodný i pro děti, které ještě neumějí číst. Slovíčka jsou řazena abecedně, jsou doplněna tematickými stránkami a na konci je rejstřík.


SKVĚLÁ POMŮCKA PRO DĚTI PŘI UČENÍ ANGLIČTINY.
ZÁBAVNOU FORMOU SE DĚTI LÉPE SOUSTŘEDÍ A TÍM PÁDEM SE I LÉPE UČÍ.
MOC SE NÁM LÍBÍ.
TATO KNIHA MÁ NAŠE DOPORUČENÍ.


KOUPIT MŮŽETE ZDE:

kamarádníček Kočička

22. ledna 2013 v 18:05 Recenze

Kamarádníček-Kočička

Založ si s kamarádkami svůj klub!

Pečlivě si zapište všechno o členkách klubu a jejich kočičkách. Připravte společně pravidla, nakreslete logo a vymyslete přezdívky. Svoje znalosti si můžete ověřit v testu.
Čeká vás skvělá zábava při společných výletech a procházkách.

KOUPIT MŮŽETE ZDE:
JE TO SKVĚLÝ ZÁPISNÍČEK PRO KAMARÁDKY, DO KTERÉHO SI MŮŽEŠ ZAPISOVAT SVOJE NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY,JEJICH NAROZENINY,ZÁJMY A NAPŘÍKLAD VAŠI SCHŮZKU PARTY.
TOHLE SE BUDE LÍBIT KAŽDÉ SUPER HOLCE. MŮŽEŠ SI ZDE DOKONCE VYROBIT KOČIČÍ UŠI.

DOPORUČUJEME.


Knižní novinky 2.týdne

22. ledna 2013 v 18:04 Knižní novinky
Příprava na státní maturitu - Angličtina - Připravte se spolehlivě a efektivně na státní maturitu!

Příprava na státní maturitu - Literatura - V publikaci najdete: kompletní přehled středoškolské literatury, ukázky z děl, vzorové interpretace textů, testové otázky.

Příprava na státní maturitu - Matematika - Najdete zde: kompletní přehled středoškolské matematiky, vzorové úlohy s řešeními, testové otázky k prověření znalostí.


Příprava na státní maturitu - Zeměpis - V publikaci najdete: kompletní přehled středoškolského zeměpisu, testy na konci jednotlivých kapitol k prověření znalostí. Taktické rady, jak se připravit, abyste u zkoušky obstáli.


Velké dobrodružství s kouzelnou lupou - Cesta časem - Šifry, záhady, bludiště a navíc kouzelná lupa, se kterou dokážete odhalit všechna tajemství!


Velké dobrodružství s kouzelnou lupou - Cesta vesmírem - Pozorně sledujte vše, co se kolem děje. Vesmír je zajímavý, ale skrývá mnohá nebezpečí.

Percy Jackson zamíří podruhé na filmové plátno

22. ledna 2013 v 17:53 Informace
Percy Jackson zamíří podruhé na filmové plátno!
Praha, 17. ledna 2013 - Fanoušci Percyho Jacksona se mohou těšit na filmové zpracování druhého dílu. Téměř tři roky po uvedení prvního dílu s názvem Percy Jackson - Zloděj blesku se objevila informace o premiéře filmu Percy Jackson - Sea of Monsters (knižní předloha vyšla česky pod názvem Percy Jackson - Moře nestvůr). Americká premiéra je naplánována na 16. srpna 2013. Ve stejnou dobu by se mohli dočkat také čeští diváci.

Příběh Percyho, kluka s nadpřirozenými schopnostmi, znají miliony čtenářů po celém světě. Poločlověk, polobůh, kterému koluje v žilách krev boha Poseidona, to ve světě obyčejných smrtelníků nemá jednoduché. Neustále bojuje s problémy ve škole, kolem něho z ničeho nic ožívají mytologické bytosti a úkoly bohů z Olympu jsou velmi náročné. Percy a jeho přátelé se často ocitají ve velkém nebezpečí.
První film s názvem Percy Jackson - Zloděj blesku byl uveden do českých kin v únoru 2010. Jeho předlohou se stal stejnojmenný titul z bestsellerové pentalogie, jejímž autorem je americký spisovatel Rick Riordan. Série se setkala s obrovským ohlasem čtenářů a jednotlivé díly edice se po dlouhou dobu držely na předních příčkách žebříčků.
V knižní podobě si čeští čtenáři již mohli přečíst všech pět dílů - ten závěrečný vydalo Nakladatelství Fragment pod názvem Percy Jackson - Poslední z bohů v září 2011. Doposud bylo prodáno téměř 37 000 výtisků všech titulů z edice. Příběhy z Percyho světa aktuálně pokračují v další Riordanově sérii Bohové Olympu.
Rolí hlavních představitelů se ve filmovém pokračování Percy Jackson - Sea of Monsters znovu ujali Logan Lerman (Percy), Alexandra Daddario (Annabeth), Brandon T. Jackson (Grover) a Sean Bean (Zeus). Z nových jmen, která se mezi herci objeví, stojí za zmínku např. Nathan Fillion (Hermés) a Stanley Tucci (Dionýsos). Film vzniká pod vedením německého režiséra Thora Freudenthala (Hotel pro psy, Deník slabocha). Natáčení proběhlo ve Vancouveru a New Orleans.

Děti chtějí žít ve spravedlivém světě

22. ledna 2013 v 17:52 Informace
Děti chtějí žít ve spravedlivém světě
Praha, 22. ledna 2013 - V pondělí 21. ledna proběhlo v budově Ústavního soudu v Brně slavnostní vyhlášení a předání ocenění vítězům dětské literární soutěže na téma "spící spravedlnost". Autoři vítězných prací obdrželi diplom z rukou předsedy ÚS, JUDr. Pavla Rychetského, který převzal nad soutěží záštitu. Tento unikátní projekt, který vyhlásilo Nakladatelství Fragment v září 2012 pro žáky 5. až 8. tříd, prokázal, že děti chtějí spravedlnost.
Soutěž slohových prací na téma "spící spravedlnost", která je ústředním motivem druhého dílu románové trilogie Spící město, se rozhodlo vyhlásit Nakladatelství Fragment společně s autorem knihy Martinem Vopěnkou. Úkolem dětí bylo napsat slohovou práci o tom, kde podle nich spravedlnost spí.
Do soutěže se přihlásilo 38 škol, které zaslaly podle svého výběru celkem 98 nejlepších prací. Můžeme tedy předpokládat, že základního kola soutěže se zúčastnilo přes 1000 dětí.
Zaslané práce překonaly očekávání vyhlašovatelů. Ukázalo se, že mnoho dětí vnímá velmi citlivě a bystře nespravedlnost jak ve svém osobním životě, v blízkém okolí, tak i ve společnosti a na celém světě. Bylo velmi těžké určit vítěze, protože každá zaslaná práce má svou hodnotu a je cenným svědectvím a upřímnou výpovědí o vnímavosti dětského pisatele. Pro práce žáků osmých tříd již byly typickým znakem závažné úvahy na téma spravedlnost.
Časté bylo téma osobní křivdy, která se udála pisatelům, příp. nespravedlnost, která se stala sourozenci, kamarádovi či spolužákovi. Upřímnost, s níž žáci popisovali křivdy ve škole, od rodičů, sourozenců, a schopnost vcítit se do druhého, který se potýká se šikanou, doplácí na svou odlišnost anebo má vážné zdravotní problémy, porotce opravdu překvapily a okouzlily. Objevilo se také téma týrání zvířat či dětí ze strany rodičů. Některé práce vyjadřovaly soucit se starými lidmi a upozornění na nehezké zacházení s nimi, poukazovaly na porušování lidských práv všeobecně a problémy sociální nespravedlnosti. Posledním a neméně významným typem textů byly úvahy, které se zaobíraly výkladem samotného slova "spravedlnost" a často prokazovaly skvělý přehled pisatele o mezinárodních vztazích.
Z hlediska žánrů lze práce rozdělit na tři skupiny: skutečný příběh autora nebo někoho z jeho okolí, fiktivní příběh a úvaha.
Porota brala v potaz jak upřímnost a autenticitu výpovědi, tak její obsahovou závažnost a literární formu zpracování.
UntitledSlavnostní vyhlášení soutěže a předání ocenění autorům vítězných prací se uskutečnilo v pondělí 21. ledna 2013 v budově Ústavního soudu v Brně za přítomnosti předsedy ÚS, JUDr. Pavla Rychetského. Vítězové obdrželi diplom z předsedových rukou, dárkový šek v hodnotě 2000 Kč na výběr knih od spolumajitele Nakladatelství Fragment Ing. Pavla Nýče a knihu Spící spravedlnost s osobním věnováním od autora Martina Vopěnky. Současně byly předány dárkové šeky v hodnotě 5000 Kč zástupcům škol, které do soutěže vítěznou práci zaslaly.
Po oficiálním vyhlášení a předání se děti dozvěděly něco více o poslání Ústavního soudu a o spravedlnosti v České republice. Zároveň mohly nahlédnout do míst, kde se konají přelíčení, do kanceláří soudců, kde probíhají jejich porady, a do dalších zajímavých prostor.
Vítězné práce:
Pátá třída:
Hana Bilavčíková: Alegorický příběh o dvou holčičkách - Spravedlnosti a Nespravedlnosti.
Valérie Kordíková: Příběh kamarádky, u které zjistili cukrovku.
Kateřina Barnová: Největší nespravedlnost je, když ubližujete někomu, kdo se nemůže bránit (téma šikana).
Šestá třída:
Marie-Anna Audrlická: Alegorický příběh Spící spravedlnosti a odvážného Kuby.
Tereza Juráňová: Úvaha o našem mnohdy necitlivém přístupu ke zvířatům.
Miriam Vančurová: Literární stylizace do osoby řidiče, který zemře vinou někoho jiného.
Sedmá třída:
Ludmila Jančíková: Příběh šikanovaného spolužáka.
Gabriela Trojanová a Anna Meierová: Každý děláme chyby, ale je správné, že někteří se z nich umí poučit a neudělají je znovu (širší úvaha o nespravedlnosti v našem světě).
Martin Hejlek: Od nespravedlivých soudů až po těžce nemocné děti.
Osmá třída:
Ema Trávníčková: Úvaha o nedostatku pokory a povýšeném chování lidstva jako celku.
Kateřina Burešová: Závažná úvaha o osamělosti starých lidí.
Nikola Abdallahová: Lyrická próza o odtržení naší civilizace od přírody.
v_spici_spravedlnost_tit_202367-01
Martin Vopěnka: Spící spravedlnost (2. díl trilogie Spící město)
Vydejte se na dobrodružnou cestu plnou odhodlání a hledejte pravdu spolu s hlavními hrdiny. Je třeba odhalit tajemství, která nesmí zůstat skrytá…
Většina rodičů se již probudila ze záhadného spánku, vyhráno ale zdaleka není. Ti, jejichž děti zůstávají ztracené, totiž dál spí.
Svět se od základu změnil. Děti prožily něco, co jejich rodiče jen těžko pochopí. Zdá se, že jim teď rodiče vůbec nerozumí. Najdou u nich děti zastání?
Mnoho únosů a vražd zůstalo nepotrestáno, ale dospělí to nehodlají řešit. Policie, soudy, vláda ani probuzení rodiče se k tomu, co se dělo, nechtějí vracet. S tím se děti odmítají smířit a pouštějí se na vlastní pěst do nebezpečného pátrání po zločincích i dalších unesených. Sourozencům Kryštofovi, Kristýně, Emě a Samuelovi jde znovu o život. Podaří se jim odhalit i to, co stojí za záhadným spánkem rodičů? Anebo na svou zvídavost sami doplatí?
Více informací o románové trilogii na www.spicimesto.cz.

Knižní novinky 4.týdne

22. ledna 2013 v 17:42 Knižní novinky
Spoustu zábavy přináší nové originální sešity se snímatelnými nálepkami. Rozvíjí manuální zručnost a představivost u dětí od 7 let - Skládanky s nálepkami - modrá


Skládanky s nálepkami - žlutá.